FIM draudimas

Norint įsigyti FIM licenciją, sportininkas privalo turėti galiojantį draudimą:
Invalidumas - € 50.000
Mirtis - € 25.000
Medicininis aptarnavimas - € 10.000
Repatriacija - € 4.000

Partneriai