Licencijos

Nutarimas dėl LMSF Enduro licencijų kainų ir komandų registravimo 2018 metams
Šio nutarimo normos yra privalomos visiems sportininkams, norintiems įsigyti LMSF enduro sportininkų licencijas ir užregistruoti komandas.

1. Metinės enduro licencijos kaina LMSF nariams:
• 85 cc, Junior 14+, Junior 16+ - 15 eur;
• S/P klasės vairuotojui - 40 eur, priekabininkui - 20 eur.
• Visos kitos klasės - 60 eur;

2. Metinės enduro licencijos kaina sportininkams važiuojantiems individualiai:
• 85 cc, Junior 14+, Junior 16+ - 25 eur;
• S/P klasės vairuotojui - 60 eur, priekabininkui - 20 eur.
• Viso skitos klasės - 80 eur;

3. Jeigu sportininkas niekada nėra turėjęs LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, metinės licencijos kaina 40 eur.

4. "A" ir "B" kategorijų varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina 30 eur. S/P klasės vairuotojui - 20 eur, priekabininkui - 10 eur.

5. "C" ir "D" kategorijų varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina 5 eur. S/P klasės vairuotojui - 3 eur, priekabininkui - 2 eur.
6. Sportininkui niekada neturėjusiam LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, vienkartinės licencijos kaina 10 eur.; S/P klasės vairuotojui - 7 eur, priekabininkui - 3 eur. (ši sąlyga galioja vienoms varžyboms).
7. Sportininkams, turintiems LMSF 2018 metų kitų motosporto šakų metines licencijas ir norintiems dalyvauti enduro disciplinų varžybose, vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina - 10 eur. S/P klasės vairuotojui - 15 eur, priekabininkui - 5 eur.
8. Komandos formavimas:
• Registruodami komandą, klubai turi būti susimokėję LMSF metinį nario mokestį 145 eur.
• Klubai turi būti sumokėję pinigus už sportininkų licencijas ir raštiškai pranešti komandos sudėtį LMSF ne vėliau, kaip iki 2018.03.10.
• Klubai formuojantys komandą ar į komandinę sudėtį papildomai įtraukiantys naujus sportininkus nuo 2018.03.10 iki 2018.06.01 (Sąlyga: neturi būti praėję daugiau kaip pusė tos disciplinos varžybų kuriai registruojama komanda, ar papildomai įtraukiami sportininkai) turi sumokėti 150 eur mokestį, kurie patenka į Enduro komisijos biudžetą.
• Nuo 2018.06.01 komandinės paraiškos nepriimamos.
• Įsigijantiems metines 2018 metų LMSF Nacionalines lenktynininkų licencijas po 2018 m. kovo mėn. 10 d. licencijų kaina didėja 10 % (dešimt procentų).

Norint įsigyti LMSF licenciją sportininkas privalo pateikti:

1. Komandinę paraišką (paraiška) / prašymą licencijai gauti (prašymas)
2. Med. pažymą 068a forma (med pažyma)
3. Draudimo polisą ne mažesnei nei 2900 eurų sumai
4. Pervesti LMSF Tarybos patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą Nr.: LT05 7300 0101 2926 5561 Swedbank

Prašymų formos

Dėl licencijų kreiptis giedre@lmsf.lt arba +370 685 75455, Giedrė  

Partneriai