LMSF draudimas

Draudimo sutarties sudarymas.
• Atsiradus poreikiui apdrausti asmenį NA draudimu:
o Draudimas Eglė (egle.alionyte@perlodraudimas.lt ; +370 602 260 70);
o atsiųskite norimo apdrausti asmens: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, kontaktus;

Informacija apie draudimo sutartį.
• Draudėjas - LMS federacija;
• Mokėtojas - apdraustasis;
• Kiekvienas asmuo bus draudžiamas paviene sutartimi;
• Sutarties galiojimo laikotarpis - vieneri metai;
• Metinė draudimo įmoka - 38,79 Eur;
• Polise bus nurodomi šie apdraustojo duomenys - vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.
• Papildoma sąlyga: "Draudimo apsauga ne varžybų ar treniruočių metu negalioja".

Draudimo sumos:

• Mirties atveju - 3.000 Eur;
• Neįgalumo atveju - 3.000 Eur;
• Traumų atveju - 3.000 Eur.

Gali būti draudžiami asmenys pavienėmis arba viena bendra sutartimi.

Norintys draustis didesnėmis draudimo sumomis kreipkitės Eglė (egle.alionyte@perlodraudimas.lt ; +370 602 260 70);   

1 

Partneriai