Motobolo Komisija

Motobolo komisijos pirmininkas

Eduardas Steckis, tel.Nr.: +370 655 49945

el.paštas: steckiseduardas@yahoo.com

Motobolo komisijos nariai: 

Dovydas Bončkus, tel.Nr.: +370 604 94471
el.paštas: dovis.b@gmail.com

Renatas Žiubrys, tel.Nr.: +370 650 49946
el paštas: renataskrt@gmail.com

Martynas Viluckas, tel.Nr.: +370 679 62443

el.paštas: wiluckas@email.lt

 

LMSF Motobolo komisijos posėdžio protokolas Nr. 18/01 

Partneriai