Plento žiedinių lenktynių licencijos

2018 m. LMSF Nacionalinių Plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijų kainos

Remiantis LMSF Tarybos susirinkimo protokolu Nr. 18/04/13 , LMSF plento žiedinių lenktynių komisija nustato šias 2018 metų LMSF nacionalinių plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijų, kainas iki 2018 metų gegužės mėn. 1 dienos.
1.Metinės licencijos kaina, atstovaujant kurią nors įregistruotą komandą - 60 Eur. (išskyrus Pretendent, 125cc ir 250cc klasės sportininkus, kuriems kaina visais atvejais yra 10 eur)
2.Metinės licencijos kaina, dalyvaujant individualiai: B600, B1000 - 80 Eur., SSP, SB - 100 Eur.
3. Metinės licencijos kaina Pretendent, 125cc ir 250cc klasės sportininkui - 10 Eur.
4. Pereinant iš žemesnės klasės į aukštesnę, licencijos kaina mažinama 50 proc
5. Vienkartinės licencijos kaina Pretendent,125cc ir 250cc klasės sportininkui - 10 Eur.
6. Vienkartinės licencijos kaina visų kitų klasių sportininkams ir licenciją įsigijant pirmą kartą - 30 Eur, kiekvienos sekančios licencijos kaina - 70 Eur.
7. Perkant metines 2018 metų LMSF Plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijas po 2018 metų gegužės 1 dienos, licencijų kaina pakyla 10%

8. Street klasės metinės licencijos kaina - 5 eur

 Norint įsigyti LMSF licenciją sporto klubas / sportininkas privalo pateikti:

1. Komandinę paraišką (paraiška) / prašymą licencijai gauti (prašymas)
2. Med. pažymą 068a forma (med pažyma)
3. Draudimo polisą ne mažesnei nei 2900 eurų sumai
4. Pervesti LMSF Tarybos patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą Nr.: LT05 7300 0101 2926 5561 Swedbank

Prašymų formos

Dėl licencijų kreiptis giedre@lmsf.lt arba +370 685 75455, Giedrė 

Partneriai